Odpadové hospodářství

 

Směsný komunální odpad

V Hronově se používá známkový systém svozu směsného komunálního odpadu. Pro ukládání odpadu se užívají popelnice o objemu 110, 120 nebo 240 litrů a kontejnery o objemu 1100 litrů, případně PE pytle. Odpad sváží firma Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, provozovna Rychnovek 77, tel. 494 629 050. 

Svozové známky pro nádoby na směsný komunální odpad prodává Městský úřad Hronov, Ing.Genrt na odboru majetek, budova radnice 1. patro vlevo, tel. 491 401 154 nebo 736 629 646, a to od středy 4.1.2017. Platit lze hotově, převod z účtu nebo platebními kartami. 


Prodejní doba:  pondělí, středa  8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin     
                            úterý                     8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00 hodin 


(Nájemné za pronajaté svozové nádoby se dále platí svozové firmě).
Dne 1. 10. 2014 schválilo Zastupitelstvo města Hronova Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se mění výše poplatků za komunální odpad. Podle této vyhlášky je poplatníkem každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky. Správu poplatku vykonává Město Hronov, při správě poplatku se postupuje podle daňového řádu – zákona č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podnikající osoby, které mají sjednaný odvoz směsného komunálního odpadu se svozovou firmou prostřednictví smlouvy a bydlí v Hronově, zaplatí městu poplatek Kč 170,- za rok za každou osobu v domácnosti do konce března 2017. 
Obyvatelé městských domů uhradí poplatek Kč 170,- za osobu a rok na Městském úřadu Hronov také do konce března 2017.

Roční poplatek za svoz jedné nádoby pro rok 2017:

Počet poplatníků

v nemovitosti

Četnost svozu v nádobách 110 a 120 litrů - pravidelný svoz    

52 svozů/rok 

42 svozů/rok 

26 svozů/rok 

13 svozů/rok 

 Celková výše poplatků (Kč/rok)

 2 398

2 073 

1 396 

819 

2

 2 568

2 243 

1 566 

989 

3

2 738

2 413

1 736

1 159

4

2 908

2 583

1 906

1 329

5

3 078

2 753

2 076

1 499

6

3 248

2 923

2 246

1 669

7

3 418

3 093

2 416

1 839

8

3 588

3 263

2 586

2 009

Více než 8 osob

2 228 + (170 x
počet osob)

1 903 + (170 x počet osob)

1 226 + (170 x počet osob)

649 + (170 x
počet osob)

 

 

Četnost svozu v nádobách 1 100 litrů - pravidelný svoz

 

52 svozů/rok

42 svozů/rok

26 svozů/rok

13 svozů/rok

 

Celková výše poplatku (Kč/rok)

 

 13 084 + (170 x počet osob)

 

 7 010 + (170 x počet osob)

 4 517 + (170 x počet osob)

 Poplatek za jednorázový svoz jedné nádoby 110 nebo 120 litrů  ...... 70,00 Kč
 Poplatek za jednorázový svoz jednoho PE pytle  ...............................77,00 Kč
 (tyto sazby jsou určeny přednostně pro rekreační nemovitosti) 

Svoz odpadu je nutné uhradit a novou svozovou známku vylepit na nádobu do konce března 2017. Svozové známky z roku 2016 budou platit do konce března 2017.

 

 

 Svozový plán na rok 2017

 

 

 

Separační místo ve Dvorské ulici - otevírací doba na rok 2017:

každou středu od  5. 4. 2017 do 25. 10. 2017 v době od 15:30 do 19:00 hodin
každou sobotu od  8. 4. 2017 do 25. 11. 2017 v době od   8:00 do 11:00 hodin

 

 

Stanoviště pro třídění odpadů jsou ve Zbečníku na těchto místech:

na černé cestě, u poblíž restaurace Pod Chlomkem, u bývalé hasičské zbrojnice, u bývalého hostince U Maternice.

Barevné označení kontejnerů: papír, sklo, plasty

 

Starý papír můžete také odevzdat při sběru starého papíru v ZŠ Zbečník, který se koná dvakrát ročně - na jaře a na podzim. Výtěžek z tohoto sběru jde žákům ZŠ a MŠ Zbečník. 

 

 

 

Stanoviště použitého ošacení a obuvi

Volně stojící kontejner je pro Vás k dispozici 24h denně/365 dní ve Dvorské ulici v Hronově.
Provozovatelem kontejneru je Diakonie Broumov, která posléze na výdejních místech věnované a odložené oblečení předá potřebným.

 

 

Drobná elektrozařízení

Drobná elektrozařízení je možné odevzdávat průběžně do připravené nádoby, tzv. E-boxu, který je umístěn v Informačním centru Hronov ve foyeru Sálu Josefa Čapka vedle pokladny.
Zde je možné odložit starý mobil, kalkulačku, elektrické hračky, telefon, drobné počítačové vybavení, fotoaparát, discman, MP3 přehrávač a další drobné elektrospotřebiče, které se do E-boxu vejdou.  Do E-boxu nepatří baterie, úsporné žárovky a zářivky.
Informační centrum je otevřeno v Po – Pá od 8 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Telefon č. 491 483 646.  
Stejná drobná elektrozařízení včetně baterií je možné odkládat také do zelené plastové popelnice, která stojí v budově Městského úřadu v přízemí domu čp. 4 („U Zeleného stromu“).   

 

 

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu (není určen pro podnikatelské subjekty)

Mobilní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne letos ve Zbečníku v úterý 10. října 2017 na těchto stanovištích:

 

1        Zbečník, Kravská (Dolská) ulice, Na Rovince       15:00 - 15:10

2        Zbečník, aut. zastávka "U dvou líp"                       15:15 - 15:25

3        Zbečník, hospoda "Pod Chlomkem"                      15:30 - 15:40

4        Zbečník, Padolí, odbočka na Haldu                        15:50 - 16:00

 

Sbírat se budou následující druhy odpadu
Oleje a tuky, barvy, ředidla, pryskyřice a lepidla, rozpouštědla, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, baterie a akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti. Zároveň proběhne sběr starých vyřazených elektrozařízení jako televizorů, chladniček, PC apod. Žádáme občany, aby vyčkali příjezdu auta a odpady odevzdávali obsluze a nenechávali je bez dozoru na stanovišti. Za předčasné odložení odpadu na stanoviště lze uložit pokutu až do výše 50.000 Kč. Stanoviště budou před svozem namátkově kontrolována městskou policií. Elektrospotřebiče odevzdávejte kompletní.

 

 

Objemný odpad

Sběr a svoz objemného komunálního odpadu ve Zbečníku, Kravská(Dolská) ulice "Na rovince" se letos uskuteční v úterý 17. října 2017.

 

 

Kompostárna Velké Poříčí - svoz bioodpadu

Větve, listí, tráva a ostatní bioodpad svážejte přímo do kompostárny Velké Poříčí (bývalé koupaliště – kolem firmy HAŠPL s.r.o. za firmou DELTA) v otevírací době kompostárny:  úterý, středa, čtvrtek: 14:00 - 17:00 hod.
                                                                               sobota:                           8:00 - 12:00 hod.

Pro pěší a malé množství bioodpadu zůstává separační místo Hronov.

 

Zdroj: Město Hronov

 

čistýkraj

jaktridit.cz

EKOKOM

 

 

V tomto roce nás podporují:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič, PINstudio Jan Záliš

 

 

V roce 2016 nás podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Petr Čuhanič

 

V roce 2015 nás podpořili:

Albi, Wikov MGI a.s., Město Hronov, Kadeřnictví Marcela Pavlíčková, Petr Čuhanič

 

V roce 2014 nás podpořili:

Město Hronov, Erika copy, Umlauf, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič, Kateřina Smutná

 

V roce 2013 nás podpořili:

Město Hronov, Fond T-Mobile, Bezedos, CES-EKO, Trees s.r.o., Proto.cz, s.r.o., Martin Dankanič, David Matyska, Miroslav Vlach, Petr Čuhanič

 

V roce 2012 nás podpořili:

Město Hronov, Rivet Factory Česká republika s.r.o., Kateřina Smutná, Petr Čuhanič

 

Děkujeme za podporu.